Огляд


Особам, які не мають статусу постійного резидента і не є громадянами Канади, але які хочуть тимчасово мешкати в Канаді в цілях працевлаштування, необхідно отримати дозвіл на роботу. Цей документ не видається особам, що бажають приїхати в Канаду у пошуках роботи. Дозвіл на роботу видається тільки після отримання пропозиції про працевлаштування.

Слід зазначити, що дозвіл на роботу не є рівнозначним трудовому договору. Цей дозвіл видається для того, щоб іноземець міг працювати в Канаді і тим самим заповнити нестачу робочої сили, підтримуючи економічне зростання Канади.

Разрешение на работу, как правило, содержит конкретные условия, в том числе даты начала и окончания трудоустройства, имя работодателя, место работы и должность. Если иностранный гражданин не соблюдает условий, изложенных в разрешении на работу, то он может быть привлечен к ответственности и вынужден будет покинуть территорию Канады. Работодатель, в случае нарушений, также может получить дисциплинарное наказание, или ему могут быть предъявлены обвинения.

Дозвіл на роботу, як правило, містить конкретні умови, у тому числі дати початку і закінчення працевлаштування, ім'я працедавця, місце роботи і посаду. Якщо іноземний громадянин не дотримується умов, викладених у дозволі на роботу, то він може бути притягнутий до відповідальності і буде вимушений покинути територію Канади. Працедавець, у разі порушень, також може отримати дисциплінарне покарання, або йому можуть бути пред'явлені обвинувачення.

Підтвердження HRSDC про Працевлаштування і Підтвердження HRSDC про Вільну Зайнятість


Існує два типи дозволів на роботу: HRDSC Підтверджене Працевлаштування і HRDSC Вільна Зайнятість.

ДДля Підтвердження HRDSC про Працевлаштування потрібно схвалення від HRDSC. Підтвердження HRDSC про Працевлаштування означає, що нема достатньо кваліфікованих канадців, які могли б обійняти цю посаду. Для того, щоб подати заявку на працевлаштування, працедавець повинен надати детальну інформацію про пропоновану посаду, доказ того, що він докладав зусиль із найму громадянина Канади, і свідоцтво про нездатність знайти відповідного канадця на цю посаду.

Вільне Працевлаштування HRSDC надає вигідні умови відповідно до Закону "Про імміграцію і захист біженців". Цей тип дозволу на роботу видається в прискореному темпі і вимагає менше паперової роботи. Робочими категоріями, які підпадають під Вільну Зайнятість HRSDC, є:


* Фахівці Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, трейдери і інвестори. Правила також припускають видачу дозволів на роботу особам, які в'їхали в Канаду на підставі інших міжнародних угод, наприклад, Генеральна угода з торгівлі послугами (GATS)
* Деякі типи підприємців, трансфери в середині компанії і інші категорій працівників, які мають професійну перевагу перед громадянами Канади або постійними резидентами.
* Особи, зайнятість яких в Канаді припускає аналогічну зайнятість канадців за кордоном, такі як учасники програм молодіжних обмінів, обмін викладачів і інші двосторонні програми.
* Іноземні студенти, що навчаються в Канаді.
* Іноземні студенти, що навчаються в Канаді відповідно до програми, яка дозволяє працювати студентам без додаткового дозволу.
* Іноземні студенти в Канаді, які прагнуть працевлаштуватися після випуску.
* Подружжя і цивільні партнери висококваліфікованих іноземних громадян, чоловіки/жінки і цивільні партнери деяких іноземних студентів, які працевлаштуються після випуску, також аспіранти і наукові співробітники.
* Особи, що займаються благодійною або релігійною діяльністю.
* Іноземні громадяни, які постійно мешкали в деяких країнах впродовж більше шести (6) місяців в п'ятирічний період до їх прибуття в Канаду
* Іноземні громадяни, які займаються охороною здоров'я населення (наприклад, робота з дітьми і / або літніми людьми, робота в харчовій і сільськогосподарській промисловості, робота у галузі охорони здоров'я).


Заявка для отримання дозволу на роботу


У більшості випадків, іноземні громадяни повинні звернутися за дозволом на роботу в канадське Консульство, Посольство або Вищу Комісію за кордоном. Заявники з деяких країн звільняються від цієї процедури і можуть отримати дозвіл при в'їзді.

Медичне обстеження


Деякі іноземні громадяни зобов'язані пройти медичне обстеження для того, щоб отримати дозвіл на роботу.

Номер Соціального Страхування (SIN)


Іноземні громадяни повинні подати заяву на отримання Номера Соціального Страхування перед початком роботи. Номер Соціального Страхування використовується працедавцем в цілях оподаткування.

Іноземним громадянам видається SIN, який розпочинається з цифри "9", тим самим вказується приналежність номера іноземцеві. Особа, що подає заяву на SIN, отримує SIN карту. На SIN карті вказаний термін, до якого вона дійсна. SIN карти дійсні до кінця дозволеного терміну перебування іноземця в Канаді, максимум п'ять років.

Провінційне Медичне Страхування


Іноземці можуть подати заявку на медичне страхування в провінції, в якій вони працюють. В провінції Онтаріо план медичного страхування Онтаріо (OHIP) набуває чинності через 90 (дев'яносто) днів після того, як іноземний громадянин починає свою роботу. Член сім'ї іноземного громадянина також має право на страховку.

Для отримання додаткової інформації про процедури подання заявки на дозвіл на роботу, будь ласка, сконтактуйтеся з нашим офісом.