Informacje ogólne

Wizy tymczasowego pobytu umożliwiają obywatelom obcych krajów wjazd do Kanady na czas określony w celach biznesowych lub turystycznych. Cudzoziemcy z niektórych krajów nie potrzebują wizy na pobyt czasowy, aby wjechać do Kanady (patrz lista poniżej). Cudzoziemcy z innych krajów muszą uzyskać wizy na pobyt czasowy przed wjazdem do Kanady. Podobnie małżonkowie i osoby pozostające na utrzymaniu tych, którzy czasowo przebywają w Kanadzie, mogą również być zobowiązani do uzyskania wizy na pobyt czasowy, w zależności od kraju ich pochodzenia.

Wizy na pobyt czasowy nie pozwalają Cudzoziemcowi pracować w Kanadzie. Przy podejmowaniu decyzji, o który rodzaj dokumentu imigracyjnego należy się ubiegać, należy pamiętać o różnicy między wizą na pobyt czasowy a zezwoleniem na pracę. Wiza na pobyt czasowy pozwala cudzoziemcowi dostać się do Kanady i pozostać w Kanadzie na określony okres czasu. Zezwolenie na pracę pozwala cudzoziemcowi na podejmowanie zatrudnienia w Kanadzie.

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Kanadzie, są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec może również potrzebować wizy na pobyt czasowy, jeśli chce podróżować do i z Kanady. Wymóg uzyskania wizy na pobyt czasowy będzie zależał od kraju pochodzenia cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec, który już przebywa w Kanadzie na wizie na pobyt czasowy, chce rozpocząć pracę w Kanadzie, musi on uzyskać zezwolenie na pracę z kanadyjskiego Konsulatu, Ambasady lub High Commission za granicą.

Rodzaje wiz na pobyt czasowy

Istnieją trzy rodzaje wiz na pobyt czasowy; są to:

* Wiza jednokrotna - pozwala cudzoziemcowi na tylko jeden wjazd do Kanady;

* Wiza uprawniająca do wielokrotnego przekroczenia granicy - pozwala ona cudzoziemcowi na nieograniczony wjazd do Kanady do czasu utraty ważności wizy;

* Wiza tranzytowa - umożliwia przekroczenie granicy Kanady dla cudzoziemców, którzy podróżują, a ich przesiadki w lotach lub przystanki znajdują się w Kanadzie, na mniej niż czterdzieści osiem (48) godzin, ale których kraj pochodzenia wymaga wizy.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy na pobyt czasowy

* Obywatele niektórych państw (skontaktuj się z naszą firmą w celu uzyskania aktualnej listy);

* Osoby legalnie dopuszczone do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały;

* Obywatele brytyjscy i obywatele brytyjskich terytoriów zależnych, których obywatelstwo wywodzi się z urodzenia, pochodzenia, rejestracji lub naturalizacji w jednym z brytyjskich terytoriów zależnych: Anguilla, Bermudy, Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. Helena lub Wyspy Turks i Caicos;

* Osoby posiadające ważny i odpowiadający Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu paszport, wydany przez rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej;

* Osoby posiadające paszporty lub dokumenty podróży wydane przez Stolicę Apostolską.

Badania lekarskie

Cudzoziemcy, którzy planują odwiedzić Kanadę na więcej niż sześć (6) miesięcy i którzy zamieszkiwali w danych krajach w ciągu roku przed ich przyjazdem do Kanady, będą zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed uzyskaniem wizy na pobyt czasowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o wizy na pobyt czasowy, prosimy o kontakt z naszym biurem.