Nasze usługi

Informacje ogólne

Oceń swoją kanadyjską kwalifikowalność imigracyjną.

Przed skorzystaniem z naszych usług imigracyjnych, oferujemy:


   * Spersonalizowaną ocenę twoich kwalifikacji
   * Odpowiedź e-mail na Twoje zapytania


Uprość swój proces aplikacyjny

Gdy skorzystasz z naszych usług imigracyjnych:


   * Zorganizujemy osobiste spotkanie z jednym z naszych prawników w Warszawie (w sprawie osobistych spotkań na Ukrainie prosimy dzwonić do biura w Warszawie);
   * Zorganizujemy telefoniczną rozmowę z naszą kancelarią;
   * Określimy kanadyjską kategorię imigracyjną;
   * Przygotujemy, udoskonalimy i złożymy Twój wniosek;
   * Skontaktujemy się z Kanadyjskim Urzędem ds. Wiz Imigracyjnych (Canadian Immigration Visa Office);
   * Przygotujemy Ciebie do Twojej indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej;
   * Będziemy śledzić Twój wniosek do momentu, gdy Kanadyjska wiza imigracyjna (decyzja Rezydenta Stałego) zostanie wydana


Uspokoimy Twoje obawy i dostarczymy rozwiązań

   * Znalezienie pracy w Kanadzie
   * Czas rozpatrzenia Kanadyjskiego Wniosku Imigracyjnego
   * Udokumentowanie doświadczenia zawodowego
   * Udokumentowanie znajomości języka angielskiego


Zapewnimy Ci pracę w Canada Tools and Resources

   * Narzędzia do szukania pracy
   * Kreator CV
   * Usługi dotyczące zezwolenia na pracę

Zapewnimy Tobie usługi związane z kanadyjskim zezwoleniem na pracę

   * Weryfikacja kwalifikowalności oferty pracy
   * Przygotowanie i złożenie Twojego wniosku
   * Kontakt z odpowiednim biurem rządowym
   * Śledzenie Twojej aplikacji do momentu, gdy kanadyjskie zezwolenie na pracę zostanie wydane

Zapewnimy dostęp do naszej sieci informacyjnej

   * Miesięczny biuletyn CIC Aktualności
   * Kanadyjskie wiadomości imigracyjne na www.canadalawyer.eu
   * Aktualności z Kanady przez stronę Facebook

   * Aktualności z Kanady przez stronę Vkontakte

Pomoc z jakimikolwiek problemami związanymi z imigracją

   * Niedopuszczalność zdrowotna
   * Niedopuszczalność karna
   * Odrzucenie wniosku
   * Opóźnienia

Ułatwione zaaklimatyzowanie się w Kanadzie

Aby pomóc Tobie zaaklimatyzować się w Kanadzie:

   * Zapewnimy Tobie nasze narzędzia do szukania pracy w Kanadzie (Canada Job Search Tool) oraz nasze zasoby związane z zatrudnieniem
   * Przygotujemy Ciebie do przyjazdu do kanadyjskiego portu wejściowego (loty, zakwaterowanie itp.)
   * Wyjaśnimy obowiązki kanadyjskiego rezydenta
   * Udzielimy porad dotyczących obywatelstwa kanadyjskiego

Contact Form