Ubieganie się o obywatelstwo kanadyjskie

Informacje ogólne

Kanadyjskie Prawo Krajowe determinuje, kto jest obywatelem Kanady. Obywatelstwo kanadyjskie zwykle otrzymywane jest w przypadku urodzenia się w Kanadzie, urodzenia za granicą, jeżeli przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo kanadyjskie i był urodzony w Kanadzie, lub w przypadku adopcji za granicą przez przynajmniej jednego obywatela Kanady.

Obywatelstwo kanadyjskie może być również przyznane stałemu rezydentowi, zamieszkałemu w Kanadzie przez okres czasu.


Według Ustawy o obywatelstwie, obywatelem jest ten, kto:


   * Urodził się w Kanadzie po 15.02.1977r.; lub
   * Urodził się poza Kanadą po 14.02.1977r., a jeden z rodziców biologicznych był obywatelem Kanady; lub
   * Uzyskał obywatelstwo kanadyjskie


Państwo Kanady dopuszcza podwójne obywatelstwo. Jednakże nie wszystkie państwa(państwa niezezwalające na podwójne obywatelstwo) upoważniają swoich obywateli do posiadania obywatelstwa kanadyjskiego.

Osoby ubiegające się o obywatelstwo kanadyjskie, zobowiązane są dostarczyć podanie oraz przystąpić do egzaminu. Dzieci poniżej 18. roku życia i dorośli powyżej 60. roku życia nie muszą pisać egzaminu. Egzamin wymaga znajomości języka angielskiego lub francuskiego, ogólnej wiedzy dotyczącej historii, geografii i systemu politycznego Kanady. Pytania egzaminacyjne oparte są na podstawie książki pod tytułem „A Look at Canada”, wydanej przez Citizenship Canada.

Kiedy aplikować

Aby ubiegać się o obywatelstwo, kandydat musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Przed złożeniem wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do odnotowania pobytu w Kanadzie przez wymaganą ilość dni. Podanie nie będzie rozpatrzone, jeżeli zostanie złożone za wcześnie. Opłata manipulacyjna nie jest refundowana.

Uprawnienia do aplikacji

Wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez 3 z ostatnich 4 lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku i po uzyskaniu statusu stałego rezydenta. Pobyt osób posiadających status tymczasowego rezydenta, poprzedzony datą lądowania w Kanadzie, może wynosić maksymalnie 1 rok. Wszelkie statusy tymczasowego rezydenta, przed uzyskaniem statusu stałego rezydenta, liczą się jako ½ czasu.

Pojęcie stałego pobytu wymaga rozważenia, w jakim zakresie wnioskodawca o obywatelstwo rozlicza się i utrzymuje w Kanadzie przez wymagany okres 3 lat w ciągu 4 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie zamieszkać i utrzymać się w Kanadzie oraz podtrzymywać kanadyjskie więzi i znajomości również poza granicami Kanady w celu uzyskania pozwolenia na kontynuację pobytu w Kanadzie.

Proszę skontaktować się z naszym biurem w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad kwalifikacji, z uwagi na to, że procedura jest dość skomplikowana.

Dzieci

Dzieci poniżej 18. roku życia nie są zobowiązane do wcześniejszego pobytu w Kanadzie, jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem Kanady lub ubiega się obywatelstwo. W chwili otrzymania statusu stałego rezydenta przez dziecko, rodzic może ubiegać się za nie o obywatelstwo.

Proszę skontaktować się z naszym biurem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących procedur ubiegania się o obywatelstwo.

 

Contact Form