Informacje ogólne

Jednak w celu spełnienia zobowiązań rezydencyjnych musi posiadać dwa lata fizycznej obecności w Kanadzie dla każdego okresu pięcioletniego po otrzymaniu statusu rezydenta stałego (przybycie do Kanady).

Wyjątkiem od tej zasady jest którykolwiek z następujących przypadków:

* Stały rezydent towarzyszy kanadyjskiemu obywatelowi - małżonkowi lub partnerowi cywilnemu;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 22. roku życia, towarzyszącemu rodzicowi, który jest obywatelem kanadyjskim;

* Stały rezydent jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji;

* Stały rezydent jest dzieckiem poniżej 22. roku życia, towarzyszącym rodzicowi, który posiada status rezydenta stałego, który przebywa poza Kanadą i jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin pracy przez kanadyjską firmę, służby publiczne Kanady lub służby publiczne kanadyjskiej prowincji.

Rezydent stały może stracić swój status, jeśli nie dotrzyma zobowiązań rezydencyjnych. Gdy rezydent stały nie spełnia swoich zobowiązań rezydenta, może zostać wydany nakaz wyjazdu. Nakaz ten wymaga, aby dana osoba opuściła Kanadę. Odwołanie od decyzji o wydaniu nakazu wyjazdu może zostać złożone do IAD w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.