Informacje ogólne

Kanadyjskie Prawo Krajowe determinuje, kto jest obywatelem Kanady. Obywatelstwo kanadyjskie zwykle otrzymywane jest w przypadku urodzenia się w Kanadzie, urodzenia za granicą, jeżeli przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo kanadyjskie i był urodzony w Kanadzie, lub w przypadku adopcji za granicą przez przynajmniej jednego obywatela Kanady.

Obywatelstwo kanadyjskie może być również przyznane stałemu mieszkańcowi, który przebywa na terenie Kanady przez dany okres.

Według Ustawy o obywatelstwie, obywatelem jest ten, kto:
* Urodził się w Kanadzie po 15.02.1977r.; lub
* Urodził się poza Kanadą po 14.02.1977r., a jeden z rodziców biologicznych był obywatelem Kanady; lub
* Uzyskał obywatelstwo kanadyjskie

Państwo Kanady dopuszcza podwójne obywatelstwo. Jednakże niektóre państwa nie zezwalają obywatelom na posiadanie podwójnego obywatelstwa (w tym obywatelstwa kanadyjskiego).

Osoby ubiegające się o obywatelstwo kanadyjskie, zobowiązane są złożyć podanie oraz przystąpić do egzaminu. Dzieci poniżej 18. roku życia i dorośli powyżej 60. roku życia nie muszą pisać egzaminu. Egzamin wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub francuskiego i dotyczy ogólnej wiedzy dotyczącej historii, geografii i systemu politycznego Kanady. Pytania egzaminacyjne oparte są na podstawie książki pod tytułem „A Look at Canada”, wydanej przez Citizenship Canada.

Kiedy aplikować

Aby ubiegać się o obywatelstwo, kandydat musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez pewien okres. Podanie nie będzie rozpatrzone, jeżeli zostanie złożone za wcześnie. Opłata związana ze złożeniem wniosku nie jest refundowana.

Uprawnienia do aplikacji

Wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez 3 z ostatnich 4 lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku i po uzyskaniu statusu stałego rezydenta. Pobyt osób posiadających status tymczasowego rezydenta, poprzedzony datą przybycia do Kanady, może wynosić maksymalnie 1 rok. Wszelkie statusy tymczasowego rezydenta, przed uzyskaniem statusu stałego rezydenta, liczą się jako połowa czasu.

Pojęcie stałego pobytu wymaga ustalenia okresu, w jakim wnioskodawca przebywa w Kanadzie przez wymagany okres 3 lat w ciągu 4 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie zamieszkać i utrzymać się w Kanadzie w celu uzyskania pozwolenia na kontynuację pobytu w Kanadzie. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat powyższej procedury.

Dzieci

Dzieci poniżej 18. roku życia nie są zobowiązane do wcześniejszego pobytu w Kanadzie, jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem Kanady lub ubiega się obywatelstwo. Gdy dziecko otrzyma status stałego rezydenta, rodzic może ubiegać się o obywatelstwo dla dziecka.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procedury ubiegania się o obywatelstwo.